Na zdjęciu widoczna jest liczna grupa osób pozująca do zdjęcia z dyplomami i nagrodami.

GMINNY TURNIEJ CZYTELNICZY "LITERACKIE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE"

„Moja ,Twoja, Nasza Biblioteka” to hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
W związku z tą akcją dnia 10 maja br. w Świetlicy Wiejskiej w Dziekanowie odbyła się kolejna edycja Gminnego Turnieju Czytelniczego „Literackie podróże małe i duże”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie kl. I-III szkół podstawowych z terenu gminy Hrubieszów. Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn reprezentujących Szkoły Podstawowe w: Czerniczynie, Husynnem, Mienianach, Moniatyczach, Stefankowicach oraz w Szpikołosach.
Zadaniem trzyosobowych drużyn było rozwiązanie 6 różnorodnych zadań min. testu, krzyżówki, obrazkowego planu wydarzeń, które treścią obejmowały znajomość przeczytanych lektur tj. J. Brzechwa - ,,Na wyspach Bergamutach”, „ Kłamczucha”, J. Tuwim - „Zosia Samosia”, „Bambo”, W. Cichoń – „Cukierku ty łobuzie”, H. Ch. Andersen – „ Calineczka” oraz A. C. Centkiewiczowie - „Zaczarowana zagroda”.
Poziom konkursu był bardzo wyrównany. Najlepszą wiedzą wykazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stefankowicach. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Husynnem, trzecie miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Mienianach. Dla wszystkich uczestników turniej był okazją do rywalizacji oraz dobrej zabawy. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie, przygotowanie i przystąpienie do konkursu.
Konkurs został przygotowany przez Biblioteki Publiczne w Dziekanowie i Stefankowicach, działające w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach.
Na zdjęciu widoczne są dzieci rozwiązujące zagadkę.
1
Na zdjęciu widoczne są dzieci rozwiązujące zagadkę.
Na zdjęciu widoczne są dzieci piszące na kartce.
2
Na zdjęciu widoczne są dzieci piszące na kartce.
Na zdjęciu widoczne są dzieci piszące na kartce.
3
Na zdjęciu widoczne są dzieci piszące na kartce.
Na zdjęciu widocznych jest trzech chłopców piszących na kartce.
4
Na zdjęciu widocznych jest trzech chłopców piszących na kartce.
Na zdjęciu widoczne są trzy osoby pozujące do zdjęcia.
5
Na zdjęciu widoczne są trzy osoby pozujące do zdjęcia.
Na zdjęciu widoczna jest komisja konkursowa siedząca przy stole.
6
Na zdjęciu widoczna jest komisja konkursowa siedząca przy stole.
Na zdjęciu widoczna jest trójka dzieci.
7
Na zdjęciu widoczna jest trójka dzieci.
Na zdjęciu widoczne są trzy osoby dorosłe siedzące przy stole.
8
Na zdjęciu widoczne są trzy osoby dorosłe siedzące przy stole.
Zdjęcie przedstawia uczniów siedzących przy stołach w trakcie konkursu.
9
Zdjęcie przedstawia uczniów siedzących przy stołach w trakcie konkursu.
Na zdjęciu widoczna jest grupa osób pozująca do zdjęcia.
10
Na zdjęciu widoczna jest grupa osób pozująca do zdjęcia.
Na zdjęciu widoczne są dzieci siedzące przy stole.
11
Na zdjęciu widoczne są dzieci siedzące przy stole.
Zdjęcie przedstawia uczniów siedzących przy stołach w trakcie konkursu.
12
Zdjęcie przedstawia uczniów siedzących przy stołach w trakcie konkursu.
Na zdjęciu widocznych jest trzech chłopców.
13
Na zdjęciu widocznych jest trzech chłopców.
Na zdjęciu widoczne są dzieci siedzące przy stole.
14
Na zdjęciu widoczne są dzieci siedzące przy stole.
Na zdjęciu widoczne są dzieci i dorośli. Komisja ocenia rozwiązane zadania.
15
Na zdjęciu widoczne są dzieci i dorośli. Komisja ocenia rozwiązane zadania.
Na zdjęciu widocznych jest pięć osób dorosłych, jedna z nich czyta wyniki.
16
Na zdjęciu widocznych jest pięć osób dorosłych, jedna z nich czyta wyniki.
Na zdjęciu widoczne są trzy osoby dorosłe.
17
Na zdjęciu widoczne są trzy osoby dorosłe.
Na zdjęciu widoczna jest trójka dzieci z podniesionymi rękami, zgłaszająca się.
18
Na zdjęciu widoczna jest trójka dzieci z podniesionymi rękami, zgłaszająca się.
Na zdjęciu widoczne są cztery osoby pozujące do zdjęcia.
19
Na zdjęciu widoczne są cztery osoby pozujące do zdjęcia.
Zdjęcie przedstawia salę na której umieszczone są stoły przy których siedzą dzieci.
20
Zdjęcie przedstawia salę na której umieszczone są stoły przy których siedzą dzieci.
Zdjęcie przedstawia tablicę z punktacją.
21
Zdjęcie przedstawia tablicę z punktacją.
Zdjęcie przedstawia dzieci rozwiązujące zadania.
22
Zdjęcie przedstawia dzieci rozwiązujące zadania.
Na zdjęciu widoczne są cztery osoby dorosłe.
23
Na zdjęciu widoczne są cztery osoby dorosłe.
Na zdjęciu widoczne są dzieci rozwiązujące zadania.
24
Na zdjęciu widoczne są dzieci rozwiązujące zadania.
Na zdjęci widoczne są dzieci i osoby dorosłe.
25
Na zdjęci widoczne są dzieci i osoby dorosłe.
Na zdjęciu widoczne są dzieci rozwiązujące zadania.
26
Na zdjęciu widoczne są dzieci rozwiązujące zadania.
Na zdjęciu widoczne są dzieci i osoba dorosła.
27
Na zdjęciu widoczne są dzieci i osoba dorosła.
Na zdjęciu widoczne są dzieci siedzące przy stołach.
28
Na zdjęciu widoczne są dzieci siedzące przy stołach.
Na zdjęciu widoczne są dzieci rozwiązujące zadania.
29
Na zdjęciu widoczne są dzieci rozwiązujące zadania.
Na zdjęciu widoczne są trzy osoby dorosłe.
30
Na zdjęciu widoczne są trzy osoby dorosłe.
Na zdjęciu widoczna jest osoba dorosła zapisująca punkty.
31
Na zdjęciu widoczna jest osoba dorosła zapisująca punkty.
Na zdjęciu widoczne są dzieci rozwiązujące zadanie.
32
Na zdjęciu widoczne są dzieci rozwiązujące zadanie.
Na zdjęciu widoczne są osoby dorosłe stojące w pomieszczeniu.
36
Na zdjęciu widoczne są osoby dorosłe stojące w pomieszczeniu.
Na zdjęciu widoczne są dzieci rozwiązujące zadania.
37
Na zdjęciu widoczne są dzieci rozwiązujące zadania.