Na zdjęciu widoczna jest młodzież wraz z dorosłymi pozująca do zdjęcia, po konkursie czytelniczym.

GMINNY TURNIEJ CZYTELNICZY "LITERACKIE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE"

Za nami ostatnia w tym roku edycja Gminnego Turnieju Czytelniczego „Literackie podróże małe i duże”, która miała miejsce 8 listopada 2023 r. w Świetlicy Wiejskiej w Dziekanowie.
Tym razem do rywalizacji zostali zaproszeni uczniowie kl. VI – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Hrubieszów. Do turnieju przystąpiły 4 drużyny reprezentujące Szkoły Podstawowe w Czerniczynie, Husynnem, Stefankowicach oraz w Ślipczu z/s w Kozodawach. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu, krzyżówki, wykreślanki, uzupełnienie tabeli, a na zakończenie drużyny udzielały odpowiedzi na losowo wybrane pytania. Wszystkie zadania przygotowano na podstawie lektur: „Dziady cz.II” Adama Mickiewicza, „Balladyna” Juliusza Słowackiego oraz wybrane bajki Ignacego Krasickiego. Najlepszą wiedzą wykazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stefankowicach. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Husynnem, trzecie miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Ślipczu z/s w Kozodawach, a po za podium znalazła się drużyna z Czerniczyna. Dla wszystkich uczestników turniej był okazją do rywalizacji oraz dobrej zabawy. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie, przygotowanie i przystąpienie do konkursu.
Konkurs został przygotowany przez Biblioteki Publiczne w Dziekanowie i Stefankowicach, działające w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach.
 
Anna Pępko, Grażyna Smaga
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38