W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Gminy Hrubieszów, zapraszamy do zapisów do nowo powstałego Klubu Seniora działającego przy GOK Wołajowice.

Klub Seniora w Gminie Hrubieszów będzie miejscem spotkań mieszkańców gminy w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji.

Celem Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów.
Proponowane zajęcia o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym, ekologicznym, historycznym, kulturalnym czy sportowym przyczyniają się do zwiększenia aktywności uczestników, pomagają utrzymać dobrą kondycję psychiczną i fizyczną, a także budować nowe relacje.
W ramach zajęć planujemy warsztaty plastyczne, zajęcia tematyczne, gimnastykę i spacery, wycieczki, potańcówki i inne, których ostateczna formuła zostanie ustalona z członkami Klubu.

W związku z obecnie trwającą pandemią i decyzją Prezesa Rady ministrów o wstrzymaniu wszystkich zajęć w Domach i Ośrodkach kultury do 27 grudnia 2020r. wierzymy, że pierwsze zajęcia odbędą się na początku 2021r. Ich data zostanie opublikowana niezwłocznie po otwarciu Ośrodków Kultury.

Chęć uczestnictwa w Klubie Seniora należy zgłaszać telefonicznie w GOKu: 84 698 14 86.

Wszystkie formalności zostaną dopełnione podczas pierwszego spotkania.

Zapraszamy.