Grafika poglądowa do treści; tematyka bozonarodzeniowa, domki, lamki, śnieżynki, choinki, w centralnym punkcie napis: konkurs na makietę wioski bożonarodzeniowej

konkurs na makietę wioski

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie na makietę Wioski Bożonarodzeniowej.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej Makiety Wioski Bożonarodzeniowej stałej lub ruchomej, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych tradycji świąt Bożego Narodzenia.

Cele konkursu:

  • propagowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień artystycznych,
  • popularyzacja twórczości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zasady zgłaszania prac:

Prace konkursowe należy zgłaszać w następujących kategoriach:praca indywidualna (osoby pełnoletnie), praca zespołowa - rodzice z dziećmi lub dziadkowie z wnukami, rodzeństwa, przyjaciele, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich itp. (jedna z osób w zespole musi być pełnoletnia). Zgłaszający dostarczają jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnych materiałów np.: papier, glina, tkanina, drewno, ciasto, styropian itp.

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w pdfRegulaminie120.13 KB.

Pozostałe dokumenty:

Do udziału zapraszają:

  • Organizator konkursu Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Swoje chwalimy,
  • Współorganizatorzy konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach oraz Biblioteka Publiczna w Czerniczynie.