Logo GOK oraz Miniterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Programu Rozwoju Czzytelnictwa i Biblioteki Narodowej, zdjęcie półek z książkami, Tekst:  informacja, Gminne Biblioteki Publliczne

Nowości Książkowe

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach uzyskał dofinansowanie w kwocie 5000,00 zł na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych".
Są to środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z budżetu państwa.
Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa. Zakupiono do sieci bibliotek GOK Wołajowice księgozbiór biblioteczny na kwotę 5000 zł.