Grafika przedstawia logo goku, napis: Stwórzmy kulturę szacunku w sieci

Stwórzmy kulturę szacunku w Sieci

 

Jakich zasad przestrzegać? O co zadbać? Na jakie zagrożenia jesteśmy narażeni w Sieci? I na wiele innych pytań odpowiedzieliśmy podczas zajęć o bezpiecznym korzystaniu z Internetu.

Zajęcia poprowadziła mgr pedagogiki Malwina Filańska-Marcych - Animator Kultury w GOK Wołajowice oraz Paulina Machometa również pracownik GOK-u. Spotkania były przeznaczone dla dzieci ze Szkół Podstawowych, głównie dla klas I-VI i odbywały się we wrześniu oraz w październiku.
Coraz więcej dzieci korzysta z Internetu. Wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii zwiększa się skala zagrożeń internetowych, które mogą mieć negatywny wpływ na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie dzieci. Korzystanie z Internetu przez dzieci i młodzież może wiązać się z wieloma zagrożeniami.
Integralnym elementem przeprowadzonych zajęć była projekcja kreskówki „Sieciaki”. Część dydaktyczna składała się z omówienia zagrożeń internetowych oraz podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z Sieci, prezentowanych przez pryzmat bohaterów kreskówki. Podczas spotkania omówiono niebezpieczne treści, na które są narażone dzieci w Internecie, kontakty, które dzieci zawierają z obcymi poprzez różnego rodzaju komunikatory. Omówiono pojęcie cyberprzemocy, która stanowi nowe oblicze przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem różnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.Uczestnicy zajęć poznali najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Każdy otrzymał również imienną tematyczną przypinkę, która ma o tych zasadach przypominać.
Spotkania „Stwórzmy KULTURĘ szacunku w Sieci” odbyły się w Szkołach Podstawowych w Stefankowicach, Moniatyczach, Mienianach, Husynnem, w Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie oraz w Punkcie Przedszkolnym w Cichobórzu.

Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Osoby prowadzące zajęcia w klasie.
Osoba prowadząca zajęcia, wewnątrz budynku.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Osoba prowadząca zajęcia z dziećmi wewnątrz budynku.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Osoba prowadząca zajęcia z dziećmi wewnątrz budynku.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Osoba wykonuje przypinki.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Imienne przypinki.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.
Osoba wykonuje przypinki.
Dzieci razem z osobą prowadzącą zajęcia, w klasie.