Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

godło i flaga RP, Logo Ministerstwa

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że ogłoszony został nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu: 

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). 

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 mln zł.

Więcej informacji na temat Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r.  można znaleźć na tej stronie

Osoby zainteresowane skorzystaniem wsparcia w ramach programu prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Hrubieszów osobiście bądź pod numerem telefonu: (84) 6965857, osoba do kontaktu Pani Sylwia Maciejewska.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Przyznanie wsparcia będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Hrubieszów środków finansowych na realizację Programu. 

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.