osoba niepełnosprawna przytulająca dziecko

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program ma na celu:

 1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,
 2. poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 3. wsparcie osób niepełnosprawnych oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
 4. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.

Adresaci Programu

Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 

oraz

Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), które wymagają wsparcia asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych ( niewymagających stosownego upoważnienia);
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Osoby zainteresowane  usługami asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o wypełnienie i dostarczenie stosownych dokumentów tj:

 1. Karta zgłoszenia do Programu wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną;
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności;
 3. Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta;

Dokumenty do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, przyjmowane będą  do 03.03.2023 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, ul. Bolesława Prusa 8, 22-500 Hrubieszów.

Kartę zgłoszenia można również wysłać za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Po dniu 03.03.2023 r. nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem rezygnacji już zakwalifikowanych osób oraz dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie pod nr tel. 84 696 58 57, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:

 1. docxKarta zgłoszeniowa do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  – edycja 202344.08 KB
 2. docxZakres czynności w ramach usług asystenta – edycja 202325.68 KB

Link do Programu