postać krzycząca przez megafon

Bazy teleadresowe

Bazy teleadresowe instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla rodzin i osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz podmiotów zapewniających miejsca schronienie oraz podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego.

 docWykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie123 KB

xlsOśrodki pomocy społecznej i centra usług społecznych169 KB

docRejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 380 KB

docWykaz jednostek zapewniających schronienie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 55.5 KB

docPowiatowe centra pomocy rodzinie92.5 KB

docZespoły interdyscyplinarne579.5 KB