logo MRiPS, flaga, godło

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Adresaci Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Osoby zainteresowane usługą opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie i dostarczenie stosownych dokumentów tj.:

  1. Karta zgłoszenia do Programu wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną
  2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024 przyjmowane będą do 10.11.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, ul. Bolesława Prusa 8, 22-500 Hrubieszów.

Kartę zgłoszenia można również wysłać za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji rodziny/opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Po dniu 10.11.2023 r. nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem rezygnacji już zakwalifikowanych osób oraz dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie pod nr tel. 84 696 58 57, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:

docxKarta zgłoszeniowa do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 202443.92 KB

Link do Programu