Postać krzycząca przez megafon

Informacja o dniu wolnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że dzień 07 stycznia 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie z dnia 01 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 01 stycznia 2022 r.