Postać krzycząca przez megafon

Informacja o dniu wolnym od pracy

Gminny ośrodek pomocy społecznej w Hrubieszowie informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 11/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 26 grudnia 2020 r. Dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy.