grafika informacyjna

Kampania profilaktyczna pn. „Co za dużo, to niezdrowo. Uzależnienia behawioralne”

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przystąpił do ogólnospołecznej kampanii profilaktycznej pn. „Co za dużo, to niezdrowo. Uzależnienia behawioralne”, której zadaniem jest promocja zdrowia i wzmacnianie umiejętności mających pozytywny wpływ na kompetencje psychospołeczne.

Kampania skierowana jest do wszystkich osób, które w życiu osobistym, rodzinnym czy społecznym spotykają się z problemem uzależnień behawioralnych i ich konsekwencjami oraz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Podstawowe cele akcji to:

  • popularyzowanie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych;
  • zwiększanie świadomości ryzyka związanego z możliwością uzależnienia się;
  • minimalizowanie czynników ryzyka oraz umacnianie czynników chroniących;
  • upowszechnianie informacji na temat możliwości pomocy i terapii;
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem opracowanym przez Zespół Przyjaznej Profilaktyki (https://przyjaznaprofilaktyka.pl/) wpisujących się w zalecenia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i przekazujących rzetelne informacje na temat powstawania uzależnień, ich konsekwencji w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym oraz możliwości uzyskania wsparcia.

https://rops.lubelskie.pl/kampania-profilaktyczna-co-za-duzo-to-niezdrow-uzaleznienia-behawioralne/