Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Kampania profilaktyczna pn. „Co za dużo, to niezdrowo. Uzależnienia behawioralne”

grafika informacyjna
fot. pixabay.com

Kampania profilaktyczna pn. „Co za dużo, to niezdrowo. Uzależnienia behawioralne”

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przystąpił do ogólnospołecznej kampanii profilaktycznej pn. „Co za dużo, to niezdrowo. Uzależnienia behawioralne”, której zadaniem jest promocja zdrowia i wzmacnianie umiejętności mających pozytywny wpływ na kompetencje psychospołeczne.

Kampania skierowana jest do wszystkich osób, które w życiu osobistym, rodzinnym czy społecznym spotykają się z problemem uzależnień behawioralnych i ich konsekwencjami oraz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Podstawowe cele akcji to:

  • popularyzowanie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych;
  • zwiększanie świadomości ryzyka związanego z możliwością uzależnienia się;
  • minimalizowanie czynników ryzyka oraz umacnianie czynników chroniących;
  • upowszechnianie informacji na temat możliwości pomocy i terapii;
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem opracowanym przez Zespół Przyjaznej Profilaktyki (https://przyjaznaprofilaktyka.pl/) wpisujących się w zalecenia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i przekazujących rzetelne informacje na temat powstawania uzależnień, ich konsekwencji w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym oraz możliwości uzyskania wsparcia.

https://rops.lubelskie.pl/kampania-profilaktyczna-co-za-duzo-to-niezdrow-uzaleznienia-behawioralne/

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.