Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Klub Integracji Społecznej w Gminie Hrubieszów „Pierwszy Krok”

postać krzycząca przez megafon
fot. pixabay.com

Klub Integracji Społecznej w Gminie Hrubieszów „Pierwszy Krok”

Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Hrubieszowie zaprasza mieszkańców Gminy Hrubieszów do udziału w spotkaniach Klubu Integracji Społecznej "Pierwszy Krok".

Głównym celem Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania zmierzające do zapewnienia uczestnikom warsztatów bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej i pomocy w osobistym rozwoju.

Działania Klubu ukierunkowane są na edukację personalną, zawodową i społeczną  ułatwiającą osiągnięcie samodzielności finansowej poprzez zatrudnienie.

Uczestnictwo w Klubie trwa min. 6 m-cy. spotkania odbywają się 1 x w tygodniu w środy, w godzinach 10.00 – 14.00,  w siedzibie Stowarzyszenia "Przystań" Mieniany  przy ul. Narutowicza 27 w Hrubieszowie.

W ofercie bezpłatne poradnictwo specjalistyczne:  prawne, psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz spotkania grup samopomocowych.

Działalność Klubu wspiera:

  • Samorząd Gminy Hrubieszów poprzez zatrudnienie specjalistów psychologa i prawnika.
  • Centrum Integracji Społecznej poprzez zatrudnienie animatora - opiekuna Klubu, udostepnienia sale i sprzęt komputerowy.
  • Spółdzielnie Socjalne „Kuźnia Talentów” i „Galeria Dobrego Smaku” zabezpieczają poczęstunek, dodatkowo pracownicy spółdzielni którzy przeszli proces reintegracji społeczno - zawodowej, zaczynając od uczestnictwa
    w Klubie, poprzez Centrum następnie otrzymali zatrudnienie w spółdzielni,  będą uczestniczyli w spotkaniach Klubu dzieląc się swoim doświadczeniem.
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez szerokorozumianą pracę socjalną oraz współpracę kadry w ramach realizacji działań KIS

W okresie uczestnictwa w Klubie osoby korzystające mogą przygotować się do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej a następnie do pracy w Spółdzielniach Socjalnych bądź na otwartym rynku pracy.

Klub Integracji Społecznej jest miejscem gdzie uczestnicy współdziałając i korzystając ze wsparcia specjalistów mogą rozwiązać problemy związane z odnalezieniem swojej drogi zawodowej oraz pomóc innemu człowiekowi.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.