logo senior+

Klub „Senior+” w Kułakowicach Trzecich

Gmina Hrubieszów w ramach zawartej umowy z Wojewodą Lubelskim realizuje Program ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Kułakowicach Trzecich, Kułakowice Trzecie 71, 22-500 Hrubieszów.

Łączny koszt inwestycji to 250 000 zł, w tym środki z dotacji 200 000 zł oraz wkład własny gminy 50 000 zł.

Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów z terenu Gminy Hrubieszów, integracji społecznej środowiska seniorów poprzez rozwój działań samopomocowych oraz zapewnienie wsparcia seniorom w zależności od potrzeb środowiska lokalnego.

W ramach programu wyremontowany i wyposażony zostanie budynek po byłej szkole podstawowej w miejscowości Kułakowice Trzecie, gdzie seniorzy w wieku 60 lat i więcej
z terenu Gminy Hrubieszów będą mogli aktywnie spędzać czas i uczestniczyć w życiu społecznym gminy.