postać krzycząca przez megafon

KONTYNUACJA STYPENDIUM SZKOLNEGO 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie przypomina, że w związku z wydaniem decyzji zmieniającej w sprawie stypendium szkolnego na okres styczeń – marzec 2023 r., wszyscy wnioskodawcy, którzy otrzymują stypendium szkolne proszeni są o zgłoszenie się do tut. Ośrodka, pok. nr 12, w celu weryfikacji aktualnej sytuacji materialnej poprzez złożenie oświadczenia, które wymagane jest w celu kontynuacji wypłaty stypendium. 

Oświadczenie należy złożyć do dnia 28 kwietnia 2023 r.