Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Opieka wytchnieniowa

godło i flaga RP, Logo Ministerstwa

Opieka wytchnieniowa

Gmina Hrubieszów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie
z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych Program ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu
na odpoczynek i regenerację.

W związku z powyższym, zapraszamy osoby zainteresowane z terenu Gminy Hrubieszów do zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie osobiście lub telefonicznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hrubieszowie, ul. Bolesława Prusa 8, 22-500 Hrubieszów , tel. 84 696 58 57.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Przyznanie wsparcia będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Hrubieszów środków finansowych na realizację Programu.

Link do Programu

 

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.