osoba niepełnosprawna na wózku przytulająca dziecko

Opieka wytchnieniowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program ma na celu:

Głównym celem Programu jest czasowe odciążenie od codziennych obowiązków opiekuńczych członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Jednym z warunków uczestnictwa jest zamieszkiwanie członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
i sprawowanie całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Adresaci Programu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie obejmie wsparciem Programu rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi poniżej 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności

lub

  1. osobami powyżej 16 r.ż.  posiadającymi :
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, z późn.zm.) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Osoby zainteresowane  usługą opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie i dostarczenie stosownych dokumentów tj.:

  1. Karta zgłoszenia do Programu wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną:
  2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty do programu Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023   przyjmowane będą do 03.03.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, ul. Bolesława Prusa 8, 22-500 Hrubieszów.

Kartę zgłoszenia można również wysłać za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji rodziny/opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Po dniu 03.03.2023 r. nabór będzie otwarty, a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem rezygnacji już zakwalifikowanych osób oraz dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie pod nr tel.  84 696 58 57 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:

  1. docxKarta zgłoszeniowa do programu „Opieka wytchnieniowa”  – edycja 202332.81 KB

Link do Programu