Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Pomoc Żywnościowa 2014-2020

logo Banki Żywności
grafika organizatora

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Przystań” Mieniany realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom  pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2023,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoby potrzebujące wsparcia w zakresie otrzymania paczek żywnościowych zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 tel. 84 696 58 57 lub ze Stowarzyszeniem „Przystań” Mieniany, Mieniany 91/9, tel. 84 618 32 47 

Osobą do kontaktu w sprawach PO PŻ jest pracownik GOPS Hrubieszów Pani Justyna Szymusiak, tel. 84 696 58 57.

Zgłoszenia oraz wydawanie skierowań obędzie się w terminie do 9 czerwca 2023r.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://bankizywnosci.pl/projekty/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa/ lub na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

plakat akcji

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.