Budynek UG i GOPS

PRZYPOMINAMY O TRYBIE PRACY

Przypominamy o trybie pracy Urzędu Gminy Hrubieszów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała postępować zgodnie z poleceniami pracowników oraz stosować środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych w celu zakrycia ust i nosa, dezynfekcji rąk wykorzystując do tego celu urządzenie umieszczone przy wejściu na klatkę schodową oraz zachowania bezpiecznej odległości od innych osób. W budynku na poszczególnych piętrach jednocześnie będzie mogła znajdować się ograniczona liczba osób. W dalszym ciągu zaleca się, jako podstawową formę komunikacji z Urzędu oraz GOPS-em, dostępne rozwiązania telekomunikacyjne (skrzynka podawcza e-puap, poczta elektroniczna, telefon, fax) oraz pocztę tradycyjną. Dokumenty i wnioski interesanci będą mogli złożyć w urnie znajdującej się na parterze budynku.

Zasady higieny i bezpieczeństwa dla osób przebywających w budynku

Przebywając w budynku należy bezwzględnie:
1. Dokonać dezynfekcji dłoni.
2. Zakryć usta i nos.
3. Zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w budynku.
4. Przestrzegać ograniczeń w zakresie dopuszczalnej ilości osób mogących przybywać jednocześnie na poszczególnych kondygnacjach budynku.
5. Ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania.

Liczba osób mogących przebywać jednocześnie na poszczególnych kondygnacjach uzależniona jest od liczby pomieszczeń, w których prowadzona jest bezpośrednia obsługa interesantów i wynosi
odpowiednio:

parter (część gops + kasa) – 4
piętro 1 – 4
pietro 2 - 4
piętro 3 - 4