Dwa drogowskazy skierowane w przeciwne kierunki na niebiesko białym tle

Punkt konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Hrubieszów

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

  • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
  • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
  • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupie zabezpieczenia abstynencji;
  • Udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy/ miasta / powiatu, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
  • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

Punkt Konsultacyjny przyjmuje interesantów w każdy czwartek od godz. 12.00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu konsultacji.

Punkt Konsultacyjny tel. 84 618 32 47

Konsultacje udzielane są w oddziale Centrum Integracji Społecznej w Mienianach z siedzibą w Hrubieszowie ul. Narutowicza 27 .