Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Szanowni Państwo!

Drzewa w zimowej scenerii
fot. pixabay.com

Szanowni Państwo!

W związku z trwającym okresem zimowym oraz potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Gminy Hrubieszów, zwracamy się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy.

Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób, zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych.

Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do odpowiednich służb:

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie – tel. 84 6965857
• Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie – tel. 47 8111685 lub 112
• Lubelski Urząd Wojewódzki – bezpłatny telefon interwencyjny tel. 987
• Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach – tel. 84 6619587

Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa lubelskiego dostępne są w siedzibie w/w instytucji oraz na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie https://luwwlublinie.bip.gov.pl/wydzial-polityki-spolecznej-rejestry/rejestr-miejsc-w-ktorych-gmina-udziela-tymczasowego-schronienia.html

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.