Postać krzycząca przez megafon

Telefon zaufania dla Osób z Ukrainy

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o utworzeniu Telefonu Zaufania dla Osób z Ukrainy.

Uruchomione zostaną dwa numery: -> bezpłatny: 800 11 08 11 -> płatny według taryfy operatora 22 290 7000.

Ideą tworzonego Telefonu Zaufania jest nie tylko pomoc w zakresie rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami, ale również udzielenie wsparcia osobom z Ukrainy, które z powodu wojny znalazły się w Polsce i mają potrzebę porozmawiania oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami, przeżyciami.

Osoby, które będą dyżurować, mają doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej. Rozmowy w Telefonie Zaufania będą prowadzone zarówno w języku ukraińskim, jak i rosyjskim. Telefon rozpoczyna swoją działalność w dniu 21 marca 2022 r. Będzie czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00.

Jednocześnie informujemy, że nadal poszukujemy osób zainteresowanych podjęciem dyżurów w naszym Telefonie Zaufania dla Osób z Ukrainy. Będziemy wdzięczni za upowszechnianie tej informacji.