Postać krzycząca przez megafon

Informacja

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Do dnia 21 października 2022r. Gmina Hrubieszów nie otrzymała środków finansowych na obsługę i wypłatę "dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła" tj.:


- skroplony gaz LPG
- drewna kawałkowego
pelletu drzewnego
- oleju opałowego


W związku z powyższym dokonanie wypłat nie jest możliwe w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Wypłaty zostaną dokonane niezwłocznie po otrzymaniu przez Gminę Hrubieszów środków finansowych na ten cel.