Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Udział w badaniu odbiorców usług w pomocy społecznej

postać krzycząca przez megafon
fot. pixabay.com

Udział w badaniu odbiorców usług w pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie zaprasza do wypełnienia poniższych ankiet. Badanie realizowane jest przez Zespół Badawczy Uczelni Korczaka, we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej i dotyczy usług społecznych świadczonych przez instytucje gminne i powiatowe na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji.

Badanie jest w pełni anonimowe, wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut.

Zapraszamy!

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów:

https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności):

https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

Ankieta dla wychowanków pieczy zastępczej: https://pbs.pl/dus01A_piecza

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

Ankieta dla osób w kryzysie psychicznych: https://pbs.pl/dus04A_ankieta

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.