Krzyż na tle pochmurnego nieba

Ostatnie pożegnanie

Zmarł Pan Stanisław Janiec, niegdysiejszy Dyrektor i nauczyciel Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie.

"Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci"

W. Szymborska

Z głębokim żalem żegnamy śp. Stanisława Jańca, dyrektora i nauczyciela Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie w latach 1970-1980. Jego trud i zaangażowanie w prowadzenie naszej placówki było nieocenione.

Wyrazy współczucia składają Rodzinie

                                                          

Dyrektor, Rada Pedagogiczna,
Rodzice i Uczniowie szkoły