kalendarz w formie książkowej z zapiskami na nim czarne pióro

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

Od 4 maja br. do szkoły wróciły wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo wracać będą starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.
Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem
Marzanna Adamczuk - Chwedczuk