„Ja i moja klasa” – zajęcia reintegracyjne

5 października 2021 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia reintegracyjne „Ja i moja klasa”, przeprowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hrubieszowie.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie kl. II i III. Głównym celem warsztatu było budowanie spójności zespołu klasowego. Dzieci chętnie wypowiadały się na podejmowane tematy. Aktywnie uczestniczyły w zabawach ruchowych i twórczych, wykazując się przy tym niesamowitą kreatywnością i pomysłowością.

Dziękujemy p. M. Barańskiej i p. M. Szabat za przeprowadzone zajęcia!