„Od grosika do złotówki”

GrosikMiło nam poinformować, że w roku szkolnym 2021/2022 klasa II pod opieką p. Marleny Dobosz przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego „Od grosika do złotówki”.

Jest to projekt adresowany do uczniów klas drugich szkół podstawowych, którzy kontynuują go w klasie trzeciej. Realizacja projektu trwa 10 miesięcy.

Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje karty pracy tzw. „Dzienniki podróży”, w których dokumentuje realizację poszczególnych zadań.

Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, finansów i przedsiębiorczości.
Działania podejmowane w ramach programu „Od grosika do złotówki” mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz kształtowanie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonują zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwijają samodzielność w podejmowaniu decyzji wpływających na ich finanse i bezpieczeństwo, umacniają wiarę we własne siły i możliwości.

Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli

w trosce o bezpieczeństwo i rozwój edukacji finansowej dziecka.

W trakcie podróży jest czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej. Wnioski z tych obserwacji stanowią bazę do dalszej pracy nauczyciela i uczniów.

Patronatem honorowym projektu jest Ministerstwo Finansów.