REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pt. „Na krańcach Europy – ponadnarodowamobilność uczniów Szkoły Podstawowej w Husynnem”

Nr projektu: WER21PMU10026

Okres realizacji projektu: od 30.06.2022do: 29.12.2022

 docxregulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_Husynne.docx75.93 KB