Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Bezpiecznie ! - w szkole, w domu, na drodze i w sieci - powinny o tym zawsze pamiętać ciekawe świata dzieci.

Certyfikat
fot.własna

Bezpiecznie ! - w szkole, w domu, na drodze i w sieci - powinny o tym zawsze pamiętać ciekawe świata dzieci.

 

W roku szkolnym   2022/2023  uczniowie klasy pierwszej realizowali Program Edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” . Celem akcji była edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju.

Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na drodze, w Internecie i w czasie zabawy. Realizacja zajęć odbywała się na podstawie proponowanych przez organizatora materiałów edukacyjnych otrzymanych drogą elektroniczną. Otrzymane scenariusze lekcyjne oparte były na metodach efektywnego uczenia się. Program kształtował u dzieci postawy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył właściwej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikował Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. W wyniku podjętych działań szkoła otrzymała  Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” w roku szkolnym 2022/2023, a pierwszoklasiści Dyplomy Bezpiecznego Puchatka.

 Dzieci pracujące w grupach , wykonują zadania o bezpieczeństwie na drodze
1
Dzieci pracujące w grupach , wykonują zadania o bezpieczeństwie na drodze
Pierwszoklasiści wykonują ćwiczenia w grupach na temat bezpieczeństwa
2
Pierwszoklasiści wykonują ćwiczenia w grupach na temat bezpieczeństwa
Klasa pierwsza ogląda film edukacyjny w ramach programu Akademia Bezpiecznego Puchatka
3
Klasa pierwsza ogląda film edukacyjny w ramach programu Akademia Bezpiecznego Puchatka
Ukończona praca dzieci zawieszone na tablicy w klasie
4
Ukończona praca dzieci zawieszone na tablicy w klasie
Dzieci z klasy 1 wykonują zadania  w  Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa
5
Dzieci z klasy 1 wykonują zadania w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa
Pierwszoklasiści wspólnie z wychowawca czytają pytania zadane w Teście Bezpieczeństwa
6
Pierwszoklasiści wspólnie z wychowawca czytają pytania zadane w Teście Bezpieczeństwa
Dzieci pozują z dyplomami Akademii Bezpiecznego Puchatka
7
Dzieci pozują z dyplomami Akademii Bezpiecznego Puchatka

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.