Certyfikat

Bezpiecznie ! - w szkole, w domu, na drodze i w sieci - powinny o tym zawsze pamiętać ciekawe świata dzieci.

 

W roku szkolnym   2022/2023  uczniowie klasy pierwszej realizowali Program Edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” . Celem akcji była edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju.

Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na drodze, w Internecie i w czasie zabawy. Realizacja zajęć odbywała się na podstawie proponowanych przez organizatora materiałów edukacyjnych otrzymanych drogą elektroniczną. Otrzymane scenariusze lekcyjne oparte były na metodach efektywnego uczenia się. Program kształtował u dzieci postawy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył właściwej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikował Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. W wyniku podjętych działań szkoła otrzymała  Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” w roku szkolnym 2022/2023, a pierwszoklasiści Dyplomy Bezpiecznego Puchatka.

 Dzieci pracujące w grupach , wykonują zadania o bezpieczeństwie na drodze
1
Dzieci pracujące w grupach , wykonują zadania o bezpieczeństwie na drodze
Pierwszoklasiści wykonują ćwiczenia w grupach na temat bezpieczeństwa
2
Pierwszoklasiści wykonują ćwiczenia w grupach na temat bezpieczeństwa
Klasa pierwsza ogląda film edukacyjny w ramach programu Akademia Bezpiecznego Puchatka
3
Klasa pierwsza ogląda film edukacyjny w ramach programu Akademia Bezpiecznego Puchatka
Ukończona praca dzieci zawieszone na tablicy w klasie
4
Ukończona praca dzieci zawieszone na tablicy w klasie
Dzieci z klasy 1 wykonują zadania  w  Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa
5
Dzieci z klasy 1 wykonują zadania w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa
Pierwszoklasiści wspólnie z wychowawca czytają pytania zadane w Teście Bezpieczeństwa
6
Pierwszoklasiści wspólnie z wychowawca czytają pytania zadane w Teście Bezpieczeństwa
Dzieci pozują z dyplomami Akademii Bezpiecznego Puchatka
7
Dzieci pozują z dyplomami Akademii Bezpiecznego Puchatka