Dyrektor szkoły i grupa uczniów z workiem wypełnionym śmieciami.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W  dniu 16 września 2022 roku uczniowie naszej  szkoły, jak co roku przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021”. Tegoroczne hasło kampanii brzmi:  ,,Wszystkie śmieci są Nasze”. Po przypomnieniu zasad bezpieczeństwa oraz sposobu segregacji śmieci uczniowie wraz z dyrektorem szkoły, wychowawcami rozpoczęli  porządkowanie terenu.

Klasy 1-3 sprzątały teren wokół szkoły, a klasy 4-8 wyszły poza szkołę, by uprzątnąć teren przy bocznych drogach oraz przy przystanku, świetlicy i kapliczce. Zaplanowane działania sprzyjają  uwrażliwieniu wychowanków na potrzebę dbania o środowisko naturalne.

Uczniowie w gotowości do zbierania śmieci, nauczyciele przypominają sposoby segregacji śmieci.
Zdjęcie 1
Uczniowie w gotowości do zbierania śmieci, nauczyciele przypominają sposoby segregacji śmieci.
Dzieci pod opieką nauczycielki zbierają śmieci.
Zdjęcie 2
Dzieci pod opieką nauczycielki zbierają śmieci.
Uczennice klasy 3 rozpoczynają akcję zbiórki śmieci.
Zdjęcie 3
Uczennice klasy 3 rozpoczynają akcję zbiórki śmieci.
Grupa uczniów pod opieką dyrektora zbiera  śmieci przy drodze w kierunku świetlicy.
Zdjęcie 4
Grupa uczniów pod opieką dyrektora zbiera śmieci przy drodze w kierunku świetlicy.
Młodsza grupa uczniów z radością włącza się do akcji, by posprzątać ,,naszą Ziemię’’
Zdjęcie 5
Młodsza grupa uczniów z radością włącza się do akcji, by posprzątać ,,naszą Ziemię’’
Grupa uczniów sprząta pobocza drogi.
Zdjęcie 6
Grupa uczniów sprząta pobocza drogi.
Uczniowie klasy 8 z wychowawczynią zbierają śmieci wokół szkoły.
Zdjęcie 7
Uczniowie klasy 8 z wychowawczynią zbierają śmieci wokół szkoły.
Uczniowie wraz z nauczycielką  porządkują  pobocza w kierunku kapliczki.
Zdjęcie 8
Uczniowie wraz z nauczycielką porządkują pobocza w kierunku kapliczki.