Obiady miesiąc wrzesień

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień wynosi szkoła 64,50zł; 
Cena jednego obiadu wynosi 4,30 zł
Wpłaty za obiady należy dokonać na konto:
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach
 Nr konta : 38 1240 2829 1111 0000 4033 2851
 Wpłaty przyjmowane są do 08 września 2023r.
W sprawach odpisu za obiady prosimy o kontakt pod nr tel 84 691 80 34