Grafika ilustrująca uczestników spotkania

Akcja KAS „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”

W ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno- edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej „Hazard? Nie daj się wciągnąć!” 10.03.2023 r. odbyło się spotkanie z uczniami klasy VIII.

Akcja odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Jej założenia wpisują się w działania MEiN w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów i wzmocnienia profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Akcja ma przede wszystkim zwrócić uwagę na kwestie takie jak uzależnienie, problemy finansowe czy wyizolowanie społeczne, które wynikają z nadmiernego korzystania z gier hazardowych wśród młodzieży. Celem działań edukacyjnych jest zmniejszenie liczby osób uczestniczących w nielegalnym procederze urządzania i prowadzenia gier hazardowych oraz podniesienie świadomości młodych osób na temat zagrożeń jakie niesie hazard.  Organizatorem spotkania była Pani Marta Sienicka- Pedagog Szkolny.