Certyfikat dla naszej szkoły

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu certyfikat, jaki otrzymała nasza szkoła za aktywne uczestnictwo w Ścieżce Rozwoju Kompetencji Społeczno-Emocjonalnych.

Dzięki uczestnictwu w tych działaniach mogliśmy poznać zasady prowadzenia zajęć według nowej metody rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci opartej o metodologię CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) oraz wykorzystanie robota Photon na zajęciach z dziećmi. Wykorzystanie robota Photon i dołączonych pomocy dydaktycznych pomaga dzieciom zaangażować się w proponowane aktywności i ułatwia przyswajanie nowej wiedzy. Proponowane aktywności umożliwiają wspieranie rozwoju SEL we wszystkich określonych przez CASEL obszarach, tj. samoświadomość, samosterowność, umiejętność budowania relacji, świadomość społeczna oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.

 Certyfikat dla szkoły