Grafika ilustrująca dziewczynkę malującą farbami

Gramy zmysłami

Miło nam poinformować, że nasza szkoła włączyła się do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Gramy zmysłami".

Założenia Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami”
Cele projektu
Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci.
Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.
Cele szczegółowe:
➔ Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i
zmysłów;
➔ Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
➔ Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
➔ Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji
edukacyjnych;
➔ Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego
ciała;
➔ Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną
wymianę doświadczeń.

Projekt realizowany jest w naszej Świetlicy Szkolnej.