Grafika ilustrująca naukę i mikroskopy

Wyjazd na XVIII Lubelski Festiwal Nauki UMCS

W dniu 13 września 2022r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami mieli okazję wziąć udział w XVIII Lubelskim Festiwalu Nauki "Ogrody nauki".

W ramach tego wydarzenia na UMCS w Lublinie realizowane były projekty festiwalowe i piknikowe, które miały na celu upowszechnianie, promowanie oraz popularyzację nauki i badań naukowych. Po przybyciu do Lublina od razu udaliśmy się na Wydział Ekonomiczny na zajęcia pt. "Robot mały, a możliwości – wielkie". Spotkanie to składało się z trzech części: Wykładu wprowadzającego dotyczącego różnego rodzaju czujników mających zastosowanie w budowie robotów (także edukacyjnych);Prezentacji możliwości małego robota edukacyjnego na przykładzie robota Ozobot EVO (budowa, komunikacja, programowanie itp.); Sterowania (zdalnego) i budowy prostego algorytmu (prostych algorytmów) działania robota (Ozobot EVO).
Następnie udaliśmy się na Wydział Biologii i Biotechnologii na zajęcia pt. "Od kwiatka do miodu". W czasie tego spotkania uczniowie mieli okazję zapoznać się z prezentacją dotyczącą pszczelarstwa. Ponadto mogli oglądać płatki kwiatów pod mikroskopem, jak również poznać różne rodzaje miodów i produktów pszczelarskich. Po zajęciach udaliśmy się na obiad, a następnie w drogę powrotną do domu. Uczniom bardzo podobała się wizyta na UMCS i planujemy pojechać tam znów za rok.

 

Uczniowie siedzą i słuchają wykładu o czujnikach, prowadzący demonstruje działanie Ozobota.
1
Uczniowie siedzą i słuchają wykładu o czujnikach, prowadzący demonstruje działanie Ozobota.
Uczeń sprawdza działanie czujników ruchu w robocie edukacyjnym.
2
Uczeń sprawdza działanie czujników ruchu w robocie edukacyjnym.
Grupa uczniów i prowadzący stoją w klasie, za nimi znajduje się ekran zawierający informacje z wykładu.
3
Grupa uczniów i prowadzący stoją w klasie, za nimi znajduje się ekran zawierający informacje z wykładu.
Uczniowie i opiekunowie stoją przed budynkiem Wydziału Ekonomicznego UMCS.
4
Uczniowie i opiekunowie stoją przed budynkiem Wydziału Ekonomicznego UMCS.
Uczniowie siedzą i oglądają prezentację
5
Uczniowie siedzą i oglądają prezentację "Od kwiatka do miodu"
Uczniowie siedzą przy stoliku, prowadząca podaje im miody do degustacji.
6
Uczniowie siedzą przy stoliku, prowadząca podaje im miody do degustacji.
Uczniowie oglądają pod mikroskopem płatki kwiatów łąkowych.
7
Uczniowie oglądają pod mikroskopem płatki kwiatów łąkowych.
Uczniowie siedzą przy stolikach, grupa pierwsza rozpoznaje kwiaty roślin łąkowych ,a druga grupa poznaje i degustuje produkty pszczelarskie.
8
Uczniowie siedzą przy stolikach, grupa pierwsza rozpoznaje kwiaty roślin łąkowych ,a druga grupa poznaje i degustuje produkty pszczelarskie.
Uczniowie i nauczyciele stoją przed budynkiem Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS
9
Uczniowie i nauczyciele stoją przed budynkiem Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS