Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - SUKCES NASZYCH UCZNIÓW W VIII GMINNYM KONKURSIE EKOLOGICZNYM „OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE. PARKI NARODOWE W GÓRACH POLSKI”

SUKCES NASZYCH UCZNIÓW W VIII GMINNYM KONKURSIE EKOLOGICZNYM „OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE. PARKI NARODOWE W GÓRACH POLSKI”

26 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej im. 15 Pułku Piechoty ”Wilków” w Stefankowicach odbyła się VIIIedycja Gminnego Konkursu Ekologicznego pod hasłem „Obszary i obiekty chronione. Parki narodowe w górach Polski”. W tym roku konkurs skierowany był do klas IV-V szkół podstawowych z terenu Gminy Hrubieszów. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Hrubieszów Pan Tomasz Zając oraz Nadleśnictwo Strzelce. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą.

Do konkursu przystąpiliuczniowie z dwóch szkół podstawowych:
Szkołę Podstawową im. 15 Pułku Piechoty ”Wilków” w Stefankowicach reprezentowali: Mateusz Kaczkowski i Kornel Sarzyński pod opieką p. Darii Germańskiej-Bednarczuk. Przedstawicielami Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach byli: Łukasz Gąska i Wojciech Malinowski pod opieką p. Anny Łazorczyk.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Na wstępie uczniowie rozwiązywali test składający się z 17 pytań, a następnie układali puzzle na czas. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja.

Po ciężkich zmaganiach wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:

I miejsce – Mateusz Kaczkowski (Szkoła Podstawowa im. 15 Pułku Piechoty ”Wilków” w Stefankowicach)

II miejsce – Kornel Sarzyński (Szkoła Podstawowa im. 15 Pułku Piechoty ”Wilków”  w Stefankowicach)

III miejsce – Wojciech Malinowski (Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach)

Zwycięzcom gratulujemy!

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Hrubieszów oraz Nadleśnictwo Strzelce. Dyplomy zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom konkursu wręczyła Pani Dyrektor Joanna Antoniak, natomiast wręczenianagród dokonaliinspektor ds. oświaty Pan Radosław Szkudziński oraz Pan Grzegorz Ciesielczuk – pracownik Nadleśnictwa Strzelce. Serdecznie dziękujemy.

Uczniowie, nauczycieleoraz zaproszeni goście mieli możliwość wysłuchania prelekcji wygłoszonej przez przedstawiciela Nadleśnictwa Strzelce – Pana Grzegorza Ciesielczuka, który w bardzo ciekawy sposób opowiedział o codziennej pracy leśniczych. Uroczystość uświetnił również występ naszych uczniów z klasy I, którzy pod kierunkiem p. Pauliny Markiewicz-Bojarskiejprzygotowali happening ekologiczny, w którymzachęcali zgromadzonych do postawy proekologicznej  i motywowali do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Tego dnia towarzyszył nam również przepiękny śpiew uczennicy klasy V Natalii Stopy oraz uczennicy klasy VII Dominiki Brzozowskiej, które pod opieką p. Moniki Stefańskiej przygotowały występ muzyczny.Nie mogło zabraknąć również słodkiego poczęstunku.

Nad organizacją wydarzenia czuwały: p. Daria Germańska-Bednarczuk oraz p. Celina Malec.

Dziękujemy i zapraszamy za rok!

Prelekcja przedstawiciela nadleśnictwa
Zdjęcie nr 1
Prelekcja przedstawiciela nadleśnictwa
Prelekcja przedstawiciela nadleśnictwa
Zdjęcie nr 2
Prelekcja przedstawiciela nadleśnictwa
Występ uczniów naszej szkoły
Zdjęcie nr 3
Występ uczniów naszej szkoły
Występ uczniów naszej szkoły
Zdjęcie nr 4
Występ uczniów naszej szkoły
Występ uczniów naszej szkoły
Zdjęcie nr 5
Występ uczniów naszej szkoły
Uczniowie naszej szkoły
Zdjęcie nr 6
Uczniowie naszej szkoły
Uczniowie naszej szkoły
Zdjęcie nr 7
Uczniowie naszej szkoły
Występ uczniów naszej szkoły
Zdjęcie nr 8
Występ uczniów naszej szkoły
Występ uczniów naszej szkoły
Zdjęcie nr 9
Występ uczniów naszej szkoły
Wręczenie nagród
Zdjęcie nr 10
Wręczenie nagród
Wręczenie nagród
Zdjęcie nr 11
Wręczenie nagród
Wręczenie nagród
Zdjęcie nr 12
Wręczenie nagród
Wręczenie nagród
Zdjęcie nr 13
Wręczenie nagród
Wręczenie nagród
Zdjęcie nr 14
Wręczenie nagród
Zwycięzcy konkursu wraz z opiekunami i patronami konkursu
Zdjęcie nr 15
Zwycięzcy konkursu wraz z opiekunami i patronami konkursu

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.