Previous Next

WYCIECZKA DO LUBLINA

Dnia 23.09.2021 r. uczniowie z klas VII-VIII wyjechali na wycieczkę do Lublina. Głównym celem wyjazdu był udział w kolejnej edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Przy okazji ósmoklasiści odwiedzili Majdanek, natomiast siódmoklasiści wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum Narodowe w Lublinie. W ramach festiwalu uczniowie uczestniczyli w dwóch projektach: Reakcje chemiczne w praktyce oraz Nasze dane osobowe w cyberprzestrzeni – dlaczego warto zastanowić się dwa razy zanim coś udostępnimy?


Podczas pierwszego spotkania uczniowie mieli okazję zaobserwować, a potem samodzielnie wykonać widowiskowe reakcje chemiczne, w których wykorzystane zostały procesy red-ox, strącania osadów oraz reakcji roztwarzania. Zajęcia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Podczas drugiego zostali zapoznani z problematyką nieroztropnego udostępniania swoich danych osobowych w cyberprzestrzeni, poznali katalog podstawowych zagrożeń w Internecie, jak również sposoby na zapewnienie sobie bezpieczeństwa. Dyskutowali z prowadzącym na temat tego, czy przedstawione zdjęcia powinny znaleźć się na popularnych portalach społecznościowych i w jaki sposób powinny zostać zabezpieczone. W tym dniu zaplanowane zostały również warsztaty na Zamku Lubelskim (kl. VII). Siódmoklasiści poznali początki osadnictwa na terenie dzisiejszego Lublina, zobaczyli, co odkryli archeologowie, badając lubelskie wzgórze zamkowe, dowiedzieli się, jak wyglądał średniowieczny gród i kim byli jego mieszkańcy. Podsumowaniem spotkania były warsztaty garncarskie. Klasa VIII w tym czasie zwiedzała Państwowe Muzeum na Majdanku. Uczniowie „przenieśli się” do czasów II wojny światowej, poznali historię Majdanka-byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, historię więźniów tam żyjących. Wizyta na Majdanku wywarła ogromne emocje. Ta trudna, ale bardzo ciekawa lekcja historii skłoniła uczniów do głębszej refleksji na temat tych wszystkich, którzy zostali pomordowani w okresie II wojny światowej. Wyjazd ten był znakomitą okazją do integracji zespołu klasowego oraz zacieśnienia więzi koleżeńskich, które w okresie nauczania zdalnego zostały osłabione.