Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Turystyka

Informacja turystyczna

biała grafika na brązowym tle, literka i w kwadracie z napisem Tourist InformationInformacja turystyczna

 • Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach
  Jacek Fuchs – Przewodnik turystyczny
  Wołajowice 33
  22-500 Hrubieszów
  tel. 84 698 14 86
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
  ul. 3-go Maja 11,
  tel. 84 697 26 89
 • Muzeum - im. St. Staszica w Hrubieszowie
  ul. 3-go Maja 11,
  tel. 84 696 27 83

 

 

Informacje o Gminie

Położenie geograficzneKontur mapy Polski ze wskazanym miejscem gdzie znajduje się Warszawa a gdzie Gmina Hrubieszów

Gmina Hrubieszów znajduje się w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, przy granicy z Ukrainą, nad jedną z najpiękniejszych rzek w Europie, wokół najdalej na wschód wysuniętego miasta Polski, Hrubieszowa. Gmina Hrubieszów – oddalona od wielkich aglomeracji miejsko przemysłowych – posiada duży potencjał przyrodniczo-kulturowy. Czyste powietrze, piękne lasy, ostoja ptactwa i zwierzyny oraz parki krajobrazowe zachęcają do wypoczynku i uprawiania turystyki. Obecność rzeki Bug i Huczwy daje wspaniałe warunki do wędkowania.

Historia

Przebogata historia tej ziemi pozostawiła po sobie wiele pamiątek: pałace i dworki, kościoły i kapliczki, kopce i kurhany a tajemnice ukryte w ziemi wciąż przyciągają archeologów. Na miłośników krajoznawstwa i czynnego wypoczynku czeka wiele atrakcji. Masłomęcz to legendarna miejscowość, która zasłynęła z odkrycia na jej terenie osady i cmentarzyska Gotów (II-IV w. n.e.). Można tutaj zobaczyć replikę Chaty Gockiej o wym. 5m x 10m. Goci, podążając ze Skandynawii do „lepszego świata” – południowo-wschodniej Europy, zatrzymali się na ok. 200 lat w Kotlinie Hrubieszowskiej. Rozwinęli tutaj jedną z najbardziej fascynujących kultur Starożytnej Europy. Ślipcze przyciąga malowniczym przełomem Bugu przez lessowe wzniesienia a także tajemniczymi kurhanami; w Cichobórzu zobaczymy ostoję czapli siwej. Czumów wabi XIX wiecznym pałacykiem; Gródek wczesnośredniowiecznym grodziskiem (Grody Czerwieńskie), położonym nieopodal ujścia Huczwy do Bugu oraz wieżą widokową, która jest wspaniałym punktem widokowym na Królewski Kąt - bagniste obniżenie na pograniczu gródecko - czumowskim. Właśnie tędy w 1018 roku Bolesław Chrobry przeprawiał się przez Bug podczas wyprawy na Kijów. Husynne szczyci się słynnym na całą Polskę szlakiem bocianich gniazd, Moroczyn zaś ekscytuje tajemniczymi ruinami dawnego zespołu dworskiego. W Dziekanowie możemy zobaczyć pamiątki po byłym Towarzystwie Rolniczym Hrubieszowskim: zarządcówkę, kuźnię oraz grobowiec pierwszego prezesa. TRH to fundacja Stanisława Staszica założona w 1816 r. – „...dla ratowania się wspólnie w nieszczęściach” – była pierwszą tego rodzaju organizacją rolniczą w Europie. Drewnianą architekturę sakralną reprezentują dwie świątynie. Pierwsza to kościół w Moniatyczach z 1870 roku, z XVIII-to wiecznymi rzeźbami św. Anny i św. Joachima, dzieł artystów szkoły lwowskiej. Druga to grekokatolicka cerkiew w Szpikołosach z 1801 roku (obecnie kościół), przypominająca czasy prześladowań unitów przez władze carskie.

Turystyka

W zwiedzaniu naszej gminy pomogą turyście szlaki turystyczne i rozwinięta baza noclegowa. Oprócz gminnych tras turystycznych, przez teren gminy Hrubieszów prowadzi: Szlak Nadbużański (Kózki - Dołhobyczów), Nadbużański Szlak Rowerowy (Janów Podlaski - Hrubieszów), Szlak Gocki (Masłomęcz - Kryłów) oraz Transgraniczny Szlak Turystyczny (Bełżec - Bełz – Bełżec). Bazę noclegową gminy stanowi Turystyczna Baza Noclegowa przy Szkole Podstawowej w Husynnem i 9 gospodarstw agroturystycznych, w tym 5 nad Bugiem. Obrowiec i okolice można zwiedzać na koniu, bryczce lub na wozie czy saniach. Przebywając w gospodarstwach agroturystycznych poznamy specjały tutejszej kuchni regionalnej. Możemy zjeść sahar, karkówkę policyjną, szynkę z pieca, pierogi z soczewicą i kaszą, kartoflańce, swojskie wyroby wędliniarskie, swojski chleb, uatrakcyjnić posiłki wspaniałymi nalewkami, likierami i winami. Polecamy również słynny smalec hrubieszowski.

Kultura i tradycja

Gmina Hrubieszów pielęgnuje swoje bogate dziedzictwo kulturowe i prezentuje je podczas gminnych imprez. O naszych wyjątkowych pradziejach przypomina corocznie organizowana Biesiada Archeologiczna w Masłomęczu. O Staszicowskiej Fundacji dowiedzieć się można podczas cyklicznych Regionalnych Obchodów Staszicowskich w Dziekanowie. Tradycje hrubieszowskich wsi zobaczymy uczestnicząc w gminnym Święcie Plonów. Ponadto bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się: Królewski Jarmark Nadbużański” organizowany w ramach Dnia Samorządu Terytorialnego w Lasku Czumowskim i Hrubieszowska Biesiada Błotna Kół Gospodyń Wiejskich w Gródku. W większości z nich uczestniczą zespoły śpiewacze z zaprzyjaźnionych gmin, ale przede wszystkim nasze rodzime zespoły a także kabarety z Gródka, Moroczyna i Wolicy. Jest to także okazja do zaprezentowania wielu obrzędów dawnego życia codziennego.

jpgmapa turystyczna901.12 KB

Natura 2000

Logo programu NATURA 2000Natura 2000 to sieć obszarów wyznaczanych na terenie państw członkowskich Unii europejskiej. Celem europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest ochrona siedlisk naturalnych i pół naturalnych oraz roślin i zwierząt. Wśród nich występują gatunki, które w Europie są najbardziej charakterystyczne, a jednocześnie rzadkie lub zagrożone wyginięciem.

Podstawą prawną dla obszarów Natura 2000 są dwie dyrektywy europejskie: tzw. „dyrektywa ptasia” i tzw. „dyrektywa siedliskowa”. Co istotne ochroną prawną nie jest objęty cały obszar Natura 2000, a występujące na nim konkretne przedmioty ochrony (czyli gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska). Na terenie Gminy Hrubieszów występują cztery obszary Natura 2000, dwa ptasie i dwa siedliskowe.

pdfNatura 2000409.14 KB

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.