graficzne postacie ludzi w tle grafika dekoracyjna w postaci pasków

Ankieta

Szanowni Mieszkańcy, w związku z rozpoczęciem prac nad dokumentem pt. Strategia rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030, uprzejmie prosimy o wypełnienie przeznaczonej dla Państwa ankiety dotyczącej oceny stanu i potencjału miejskiego obszaru funkcjonalnego.

Hrubieszowski Obszar Funkcjonalny (HOF) znajduje się w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, obejmuje dwie gminy: Gmina Miejska Hrubieszów oraz Gmina Hrubieszów. Powierzchnia Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wynosi 292 km2 (29224 ha, w tym miasto: 33 km2; 3303 ha, obszar wiejski: 259 km2; 25921 ha), co stanowi 23% powierzchni powiatu hrubieszowskiego. 

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu nowego planu strategii rozwoju obszaru do 2030 r. Ankieta będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze obszaru oraz przyczyni się do określenia przyszłych kierunków rozwoju Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (HOF) w okresie realizacji strategii. Ankieta dostępna jest tutaj

Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym. Wypełnienie ankiety będzie możliwe do dnia 2 czerwca 2021 r. 

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.