Logo LGD

Badania ankietowe prowadzone na potrzeby nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania

Ankieta dotycząca form komunikacji

Badanie ankietowe nr 1:

Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania tworzy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 oraz Plan komunikacji ze społecznością lokalną.

Zależy nam na jak najlepszej komunikacji z Państwem podczas wdrażania Strategii, na przekazywaniu Państwu rzetelnych informacji w najbardziej dopasowany do Państwa potrzeb sposób. Z tego względu bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Wszelkie sugestie otrzymane w ten sposób zostaną uwzględnione w naszym planie komunikacji.
Z góry dziękujemy za Państwa pomoc.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ankieta:  
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=72054f4b&&b=e0c326374&&c=c0cc1683


Badanie ankietowe nr 2:

Ankieta dotycząca monitoringu i ewaluacji

W związku z nową perspektywą finansową na lata 2023-2027 zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej monitoringu i ewaluacji LSR, a tym samym aktywnego udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.
Z góry dziękujemy za Państwa pomoc.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ankieta:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=6305314f&b=f99911240&c=c0cc1683


Dziękujemy za pomoc i współprace.