Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Badania ankietowe prowadzone na potrzeby nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania

Logo LGD
www.lgdhrubieszow.pl

Badania ankietowe prowadzone na potrzeby nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania

Ankieta dotycząca form komunikacji

Badanie ankietowe nr 1:

Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania tworzy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027 oraz Plan komunikacji ze społecznością lokalną.

Zależy nam na jak najlepszej komunikacji z Państwem podczas wdrażania Strategii, na przekazywaniu Państwu rzetelnych informacji w najbardziej dopasowany do Państwa potrzeb sposób. Z tego względu bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Wszelkie sugestie otrzymane w ten sposób zostaną uwzględnione w naszym planie komunikacji.
Z góry dziękujemy za Państwa pomoc.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ankieta:  
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=72054f4b&&b=e0c326374&&c=c0cc1683


Badanie ankietowe nr 2:

Ankieta dotycząca monitoringu i ewaluacji

W związku z nową perspektywą finansową na lata 2023-2027 zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej monitoringu i ewaluacji LSR, a tym samym aktywnego udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.
Z góry dziękujemy za Państwa pomoc.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ankieta:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=6305314f&b=f99911240&c=c0cc1683


Dziękujemy za pomoc i współprace.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.