logo LGD

Badanie ewaluacyjne Stowarzyszenia Hrubieszowskiego "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania.

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania zaprasza do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety badającej poziom satysfakcji mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023.

Dziękujemy z pomoc.

Ankieta ewaluacyjna  https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=31cf21ed&&b=a3fd46ff1&&c=c0cc1683