Wzór dowodu osobistego

Brak możliwości przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz wniosków o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w dniu 31 marca 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z dostosowaniem systemu teleinformatycznego do wprowadzanych zmian w rejestrze obywateli Ukrainy i Rejestrze dowodów Osobistych, w dniu 31 marca 2023 r. (piątek) wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz wnioski o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie będą przyjmowane tylko do godz. 14:00.