Postać krzycząca przez megafon

Informacja

Gminne Biuro Spisowe w gminie Hrubieszów informuje o wydłużeniu pracy punktu do samospisu w budynku Urzędu Gminy Hrubieszów (ul. B. Prusa 8) dnia 30 września br. do godz. 22:00.

Spisem objęte są osoby, które w dniu 31 marca 2021 r.:

  • mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy,
  • obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce,
  • osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy.

Pamiętaj!
W spisie należy podać adres faktycznego zamieszkania w dniu 31.03.2021 r., a nie adres zameldowania. Jeden członek rodziny może spisać wszystkich domowników.
Informacje, które prosimy przygotować, to:

  • Nr PESEL osób wspólnie zamieszkałych, poziom wykształcenia, miejsce pracy i wykonywany zawód. Dla osób przebywających za granicą wymagane jest podanie dokładnej daty urodzenia oraz kraju i daty wyjazdu,
  • powierzchnia użytkowa mieszkania,
  • rok oddania budynku do użytku.

Zachęcamy o przygotowanie powyższych danych, które ułatwią Państwu spisanie się.

Pytania w spisie, dotyczą stanu na dzień 31.03.2021 r.

Jak można się spisać?
Podstawową metodą jest samospis internetowy (wejdź na stronę spis.gov.pl następnie przejdź do aplikacji spisowej). Dodatkowo stanowisko do samospisu udostępniono w urzędzie gminy (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00). Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej pod nr 22 279 99 99 (działa ona od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, opłata zgodna z taryfą operatora) lub wywiad bezpośredni z rachmistrzem.

Pamiętaj!
Rachmistrzowi nie możesz odmówić realizacji spisu.

Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez:

  1. Specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie rachmistrz.stat.gov.pl
  2. Kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Za odmowę udziału w spisie powszechnym grozi kara grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Pamiętaj!!!
Udział w spisie jest obowiązkowy!!!