Postać krzycząca przez megafon

Informacja dla osób zainteresowanych uprawą maku lub konopi włóknistych

Wójt Gminy Hrubieszów informuje, o możliwości składania wniosków na uprawę maku lub konopi włóknistych.


Uprawa maku lub konopi włóknistych może być prowadzona na podstawie:

  1. zezwolenia na uprawę, wydanego przez wójta/burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych, lub
  2. w przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw, zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) składane do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.


Wniosek wraz załącznikami można pobrać ze strony Urzędu Gminy Hrubieszów.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 84 696 26 81 wew. 22 w godzinach pracy urzędu.