Logo LGD

Nabór wniosków w LGD

Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór na podejmowanie działalności gospodarczej.

Wnioskodawcą może być podmiot który:

  • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,
  • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej oraz nie została mu dotychczas przyznana pomoc w tym zakresie.

Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości określonej w LSR:

  • 100 tys. złotych,
  • kwota dofinansowania stanowi 100% kosztów kwalifikowanych operacji
  • pomoc wypłacana jest w dwóch transzach:
    • I. 80% kwoty dofinansowania wypłacanej w formie zaliczki,
    • II. 20% kwoty dofinansowania wypłacanej po realizacji projektu- wypłacana jest jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a beneficjent poniósł koszty na działania niezbędne do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych określone w biznesplanie.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz wzór umowy o udzielenie wsparcia, jak również inne istotne informacje (m.in. Kryteria wyboru operacji) dostępne są na stronie LGD „Lepsze Jutro” www.lgdhrubieszow.pl

Jesteś zainteresowany uzyskaniem wsparcia, chcesz uzyskać więcej informacji, spotkaj się z pracownikami biura LGD, zapraszamy na bezpłatne doradztwo od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 przy ul. Plac Wolności 15 w Hrubieszowie. Można do nas dzwonić, wybierając numer telefonu: 84 696 20 77 lub napisać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro LGD prowadzi spotkania i szkolenia kierowane do mieszkańców obszaru przed planowanym naborem wniosków. Odbywa się to w formie szkoleń (również online) dla wnioskodawców z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia Podejmowanie działalności gospodarczej.

plakat informacyjny