Węgiel

Informacja o preferencyjnym zakupie węgla dla gospodarstw domowych

W związku z przystąpieniem gminy Hrubieszów do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy, iż wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, ul. B. Prusa 8, piętro I, pok. nr 12 bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informacja na BIP

Do pobrania:

  1. docxWniosek o zakup preferencyjny36.21 KB
  2. pdfPrezentacja820.48 KB