Węgiel

Informacja o preferencyjnym zakupie węgla dla gospodarstw domowych

W związku z przystąpieniem gminy Hrubieszów do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych informuję, że wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, ul. B. Prusa 8, piętro I, pok. nr 12, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Nabór wniosków trwać będzie do 30 listopada 2022 roku.

Sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych, prowadzona będzie na podstawie kolejności wpływu wniosków do Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

  • sprawy związane ze złożeniem wniosku: 84 696 26 81 wew. 27
  • sprawy związane bezpośrednio z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych: 84 696 26 81 wew. 24

Wójt Gminy Hrubieszów
/-/ Tomasz Zając