Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hrubieszów w 2024 roku

Biała literka "I" na czarnym tle
fot. pixabay.com

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hrubieszów w 2024 roku

Wójt Gminy Hrubieszów informuje, że nabór wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hrubieszów w 2024 roku trwać będzie do 31 maja 2024 roku.

Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zakończenie naboru spowodowane jest wykorzystaniem środków finansowych jakie otrzymała Gmina Hrubieszów w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, oraz koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na złożony projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualnie na dzień 02.05.2024 roku udzielono 177 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 2.593.661,76 złotych.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.